Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7205/2Darrera versió: 15.11.2022

Títol

Majúscules i minúscules de documents acreditatius i carnets 

Resposta

Les denominacions dels documents acreditatius i dels carnets s'escriuen amb minúscules inicials. Per exemple:

el document nacional d'identitat
el passaport
la cartilla de la Seguretat Social
la llicència fiscal

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions