Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 786/5Darrera versió: 09.11.2022

Títol

Majúscules i minúscules d'informes i estudis 

Resposta

Les denominacions d'informes i estudis amb títol propi s'escriuen només amb la lletra inicial en majúscula. Per exemple:

És un dels responsables de l'Estudi d'impacte ambiental.
S'han presentat les conclusions de l'Informe sobre el sector de l'habitatge a Catalunya.

Si aquests documents esdevenen una publicació editada s'escriuen en cursiva, i també amb la inicial en majúscula:

L'Informe de política lingüística 2017 es pot consultar al web.
L'any passat es va publicar l'Estudi sobre la comunicació local a Catalunya.

Finalment, les designacions genèriques d'aquests documents s'escriuen sempre amb minúscules. Per exemple:

Resulta evident que l'informe és ple d'irregularitats.
L'estudi realitzat avala aquesta hipòtesi.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions