Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 36/2Darrera versió: 18.07.2014

Títol

Com es diu mando en català? 

Com es diu mandos intermedios en català? 

Resposta

comandament o quadre (referit a un col·lectiu) m.
cap, càrrec, comandament o quadre (referit a una persona) m.

La forma mando és un mot castellà no admès en català. Si es refereix a un col·lectiu de persones, es pot traduir per comandament o quadre. Exemples: L'alt comandament militar, En Joan ha estat ascendit i ha passat a formar part del quadre tècnic de l'empresa. Si es refereix a una persona individual, es pot dir cap o càrrec. Exemples: Han atemptat contra un alt cap de l'exèrcit, Ha dimitit un alt càrrec de l'empresa.

D'altra banda, l'expressió mandos intermedios, referida al col·lectiu de les persones que ocupen els càrrecs intermedis d'una empresa, té com a equivalent en català quadre intermedi o comandament intermedi, en singular.

Però una persona individual també pot ser un comandament intermedi o un quadre intermedi, i en aquest sentit es pot usar en plural. Exemple: La Maria i en Joan formen part del quadre intermedi de l'empresa, i són dos quadres intermedis molt competents.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Treball
Abreviacions