Resultats de la cerca criteris: 653

1. Equivalències castellà - català. en un solo efecto loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en un solo efecto loc - a un sol efecte loc Dit del recurs, de l'apel·lació, etc., que es fa amb efecte devolutiu. ES: La apelación será escuchada en un solo efecto. CA: L'apel·lació serà escoltada a un sol efecte. [...]
2. Equivalències castellà - català. resolución de un contrato f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
resolución de un contrato f-resolució d'un contracte f Acció de resoldre un contracte. [...]
3. Equivalències castellà - català. resolver un contrato loc v  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
resolver un contrato loc v - resoldre un contracte loc v Deixar sense efecte un contracte vàlidament concertat. [...]
4. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Títols de llibres, d'obres teatrals, musicals, cinematogràfiques i d'arts plàstiques Només s'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol (i les altres que correspon de ferho per les altres regles, per exemple: el topònim d'un municipi). Quan s'hi fa referència, aquests títols s'escriuen en [...]
5. Equivalències castellà - català. a destajo loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
a destajo loc-a destall / a escarada / a preu fet / a tasca / a (un) tant alçat loc Dit d'una feina que es fa o contracta a un preu prefixat. CA:Anar (o treballar) a destall. Cobrar a preu fet. Contractar (o donar una feina) a tasca. Prendre (o acceptar) una feina a escara. Treballador a escarada. [...]
6. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Prat Pollo de la Raza Prat Préssec de Pinyana Melocotón de Pinyana Musclos del Delta de l'Ebre Mejillones del Delta del Ebro Peix Blau de Tarragona Pescado Azul de Tarragona Pernil de Terol Jamón de Teruel Mató de Montserrat Mató de Montserrat 24 A l'etiqueta del producte, convé que hi aparegui la [...]
7. Equivalències castellà - català. competencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
competencia f - competència f Àmbit sobre el qual un organisme, un càrrec, un tribunal, un jutge, etc., exerceix jurisdicció; capacitat legal d'un organisme, un càrrec, un tribunal, un jutge, etc., per tractar afers d'aquest àmbit. CA: Aquest afer és competència del director. Un tribunal amb [...]
8. Equivalències castellà - català. recusar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recusar v tr-recusar v tr En un procés judicial, refusar un jutge, un testimoni, un àrbitre, un perit, un inspector, etc., perquè es considera que pot tenir predisposició vers una de les parts. [...]
9. Equivalències castellà - català. fiducia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fiducia f . fiducia f Pacte pel qual una persona concedeix a una altra la titularitat d'un be o d'un dret amb una finalitat determinada que nomes les parts coneixen. [...]
10. Equivalències castellà - català. finiquitar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
finiquitar v tr-acabar / enllestir / resoldre v tr Resoldre un afer, un procés, etc., sigui amb un acord, sigui amb una resolució. ES: Finiquitar una compra, un proceso judicial, un acuerdo. CA: Enllestir (o resoldre) una compra, un procés judicial, un acord. [...]
Pàgines  1 / 66 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>