Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7235/5

Títol

Com es diu montar un pollo en català? 

És correcte muntar un pollastre en català? 

Resposta

L'expressió castellana montar un pollo es fa servir en un registre col·loquial per indicar la idea de 'provocar un aldarull'. Per expressar aquest significat, el català ja disposa d'altres expressions pròpies, com ara, segons el context: muntar un ciri, armar un sagramental, armar un sidral, fer-la grossa (o fer-ne una de grossa). Per exemple:

Quan va saber que l'havien enganyat va muntar un ciri a la sucursal del banc.
Si es confirma que les entrades estan exhaurides s'armarà un bon sidral.
Aquest cop n'ha fet una de tan grossa que l'han expulsat.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions