Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7790/1Darrera versió: 04.03.2019

Títol

Perífrasi d'obligació: 'haig de...' o 'he de...'? 

'haig d'anar' o 'he d'anar'? 

Resposta

Quan el verb haver es fa servir com a auxiliar, per a la primera persona de singular adopta la forma he. Per exemple:

He comprat bunyols.
He tancat la finestra.

Ara bé, quan s'utilitza el verb haver per construir la perífrasi d'obligació haver de + infinitiu, en alguns parlars, al costat de la forma he per a la primera persona de singular del present d'indicatiu, també s'utilitza la forma haig. Per exemple:

He d'anar a tornar els llibres.
Haig d'anar a tornar els llibres.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions