Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4378/4Darrera versió: 20.09.2022

Títol

Es pot dir ser precís en català? 

Resposta

En català, l'adjectiu precís, precisa significa 'exactament determinat o definit, no equívoc o vague'. Per exemple:

Aquest terme és poc precís.
Va fer un diagnòstic precís.
Té idees precises.

En canvi, no s'ha d'utilitzar per expressar necessitat o obligació en l'estructura ser precís + infinitiu (o bé ser precís que + verb en subjuntiu). Es poden fer servir altres expressions com ara haver de + infinitiu, caldre + infinitiu, ser necessari + infinitiu, etc. Per exemple:

Cal presentar una còpia del document. (i no És precís presentar una còpia del document.)
S'havia de portar una notícia del diari. (i no Era precís portar una notícia del diari.)
És necessari que ensenyeu el carnet de conduir. (i no És precís que ensenyeu el carnet de conduir.)

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions