Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7376/4Darrera versió: 18.01.2023

Títol

Oracions de relatiu: explicatives i especificatives 

Oracions de relatiu: amb coma o sense coma? 

Els turistes, que estaven marejats,... i Els turistes que estaven marejats... 

Resposta

Quan una oració de relatiu complementa un nom que la precedeix (l'antecedent), s'anomena adjectiva perquè fa la funció que faria un adjectiu, és a dir, de complement del nom. Per exemple:

El noi que xerra equival a El noi xerraire
L'home que bada equival a L'home badoc

Les oracions de relatiu adjectives poden ser de dos tipus: explicatives (o no restrictives) i especificatives (o restrictives).

a) Les oracions de relatiu explicatives afegeixen una informació addicional, que no és necessària per comprendre el sentit global de la frase. Generalment, aquestes oracions s'escriuen entre comes. Per exemple:

Els turistes, que estaven marejats, van baixar de l'autocar (s'afegeix una informació, que els turistes estaven marejats, però aquesta oració no modifica el sentit general de la frase).

b) Les oracions de relatiu especificatives, tal com el seu nom indica, especifiquen el nom al qual es refereixen, és a dir, determinen de quin element parlen dins d'un grup. Aquestes oracions s'escriuen sense comes. Per exemple:

Els turistes que estaven marejats van baixar de l'autocar (s'especifica quins turistes, de tot el grup, van baixar de l'autocar: només els que estaven marejats).

Cal tenir en compte que hi ha noms que no poden portar una oració especificativa, ja que fan referència a elements únics i, per tant, no es poden restringir. Es tracta dels casos següents:

1. En general, amb els noms propis de lloc i de persona. Per exemple:

Viu a València, que té carrerons preciosos.
L'Anna, que viu a Figueres, sempre agafa el cotxe per anar a treballar.

Ara bé, hi ha contextos en què és possible l'ús d'una oració especificativa amb aquests noms propis. Per exemple:

La València que més m'agrada és la gòtica (el topònim València s'usa com un nom comú, i per aquest motiu hi apareix l'article).
Avui vindrà a la reunió l'Anna que viu a Figueres (se sobreentén que a la reunió hi assisteixen diverses persones que es diuen Anna però només una viu a Figueres).

2. En general, amb els pronoms personals. Per exemple:

Ells, que no saben de què va el tema, han fet cara de no entendre res.
Vosaltres, que sempre esteu de gresca, no heu fet la feina.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions