Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4148/6Darrera versió: 13.01.2023

Títol

ostentar un càrrec 

Resposta

Un dels significats del verb ostentar és estar en possessió d'un títol o d'un càrrec. Per tant, es pot utilitzar amb aquest sentit al costat d'altres verbs com ocupar, exercir, posseir o tenir en frases com les següents:

Núria Coma ostenta el títol de presidenta de la cambra.
Ocupa el càrrec de gerent.
El soci d'honor exerceix la representació de l'entitat.
Mollerussa té el títol de Capital de la Sardana.

 

En canvi, el verb ostentar no s'ha de fer servir amb el significat de 'tenir'. En aquests casos, es poden utilitzar altres verbs com ara: posseir, tenir, disposar de, gaudir de, etc., segons el context. Per exemple, en comptes de dir:

La llei estableix quina Administració ostenta les funcions perquè la informació sigui accessible a la ciutadania
Els ciutadans ostenten les mateixes prerrogatives que les entitats Ostenta la representació de la part demandant
Ostenta la defensa de la professió davant l'Administració

es pot dir:

La llei estableix quina Administració posseeix les funcions perquè la informació sigui accessible a la ciutadania
Els ciutadans tenen les mateixes prerrogatives que les entitats Representa la part demandant
Practica la defensa de la professió davant l'Administració.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions