Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 180/8Darrera versió: 26.11.2018

Títol

Usos de 'per' davant de nom 

'Se'ls veu molt interessats per a la casa' o 'Se'ls veu molt interessats per la casa'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Es fa servir la preposició per (o les contraccions pel o pels, si darrere hi ha els articles el o els, respectivament) davant de nom, sintagma nominal, pronom o adverbi en els casos següents:

1. Complement de règim. Per exemple:
Vam optar pel pressupost del primer pintor (el verb optar regeix per).
Se'ls veu molt interessats per la casa (l'adjectiu interessat regeix per).

2. Complements amb altres valors:

2.1. Espai:

 • Localització en l'espai. Per exemple:
  Tenia roba per tota la casa.
  Ho va deixar per allà.
 • Lloc de pas, trajecte, ruta. Per exemple:
  Van entrar per la porta del darrere.
  Anirem a Andorra per la collada de Toses.
2.2. Temps:

 • Localització en el temps. Per exemple:
  Anirem al poble per festes.
  Per Sant Jordi em regala un llibre.
 • Durada. Per exemple:
  L'he llogada per dos mesos.
  Per ara ('de moment') no pensen canviar-se el cotxe.

2.3. Freqüència. Per exemple:
Em truca tres cops per setmana.
M'ho deixen pagar per trimestres.

2.4. Distribució. Per exemple:
El buscaven casa per casa.
Surt a quaranta euros per parella.

2.5. Mitjà o instrument. Per exemple:
Li vaig enviar el xec per correu.
Ho he fet portar per un missatger.

2.6. Substitució i intercanvi. Per exemple:
L'entrenador ha canviat un defensa per un davanter.
Fes-ho tu per mi.

2.7. Causa o motiu. Per exemple:
Ho fa per interès.
Per la teva ambició ho hem perdut tot.

2.8. Agent, especialment en les oracions passives. Per exemple:
La directora ha estat rebuda pel president.
La costa va ser arrasada per un tsunami.

2.9. Condicional ('si fos per' o 'si depengués de'). Per exemple:
Per ell, encara estaríem treballant.
Per mi, ja te'n pots anar.

2.10. Concessiu, amb valor ponderatiu ('encara que'). Per exemple:
Per molt que t'hi esforcis, no ho entendràs.
Va dir que ho volia comprar per car que fos.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions