Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6351/7Darrera versió: 10.03.2023

Títol

per part de en oracions passives 

Resposta

La locució per part de en general té el sentit de 'pel que es refereix a'. Per exemple:

Per part d'ella, l'assumpte queda tancat.

Sovint, però, aquesta expressió també es fa servir en les oracions passives per indicar l'agent o qui realitza l'acció. Per exemple:

Gol per part del Barça.
L'ajuda per part de les ONG als països subdesenvolupats és vital.
Va venir acompanyada per part d'un noi molt atractiu.
Les pancartes van ser retirades per part del servei de seguretat.

En aquest tipus d'oracions, també es pot introduir l'agent amb les preposicions per o de. Per exemple:

Gol del Barça.
L'ajuda de les ONG als països subdesenvolupats és vital.
Va venir acompanyada per un noi molt atractiu.
Les pancartes van ser retirades pel servei de seguretat.
 
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (19.9.3.5a)  

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions