Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6148/2

Títol

'l' o 'll'? (pronunciació) 

'llògic' o 'lògic'? 

Resposta

En registres col·loquials, a vegades es pronuncia ela doble (ll) en lloc de ela (l) a inici de mot, per exemple: llògic en lloc de lògic. En llengua general i en contextos més formals, no es produeix aquesta palatalització, de manera que els mots següents es pronuncien amb ela:

legítim
liberalisme
lingüística
lògic
lunar


 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions