Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7595/1

Títol

'Lledó' o 'Lladó': amb 'e' o amb 'a'? 

Resposta

La denominació oficial d'aquest municipi de l'Alt Empordà és Lladó.  

Contràriament, la forma normativa d'aquest topònim —ben documentat des del segle X— és Lledó, ja que prové del llatí LOTONE ('lledó, lledoner') i presenta una evolució regular a partir de la forma llatina posterior LEDONE. 

Aquest és un nom freqüent en la toponímia de l'àrea de la llengua catalana: Lledó d'Algars, Sant Cebrià de Lledó, Sant Joan de Lledó, etc.

 

Classificació

Categoria
Toponímia

Fitxes relacionades

Abreviacions