Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4296/3

Títol

Plural de cognoms, dinasties i llinatges 

Plural de noms de persona 

'els Àustries' o 'els Àustria'? 

Nova gramàtica 

Resposta

1. Els noms de persona, quan fan referència a una col·lectivitat de persones amb el nom coincident, s'escriuen en plural (i per fer-lo, s'apliquen les mateixes normes que s'utilitzen per a la formació de plural dels noms comuns). Per exemple:

De Joans, Joseps i ases, n'hi ha a totes les cases.
En aquest text es parla de les tres Maries.

Per als casos de noms compostos, però, cal tenir en compte que habitualment només es pluralitza el segon element. Per exemple:

Faran un càsting per a un espectacle sobre La Trinca: diuen que triaran el més autèntic de tots els Josep Maries, Tonis i Miquel Àngels que s'hi presentin.

2. Pel que fa als cognoms, formalment n'hi ha que tenen terminació de plural, mentre que d'altres tenen gràficament forma de singular. Per exemple:

A la tauleta hi té llibres de Montserrat Roig i de Mercè Rodoreda.
Ahir van fer un reportatge sobre Lluís Companys i demà sobre
 Pau Casals.

Generalment, quan es fa referència a dos o més membres d'una mateixa família o nissaga, els cognoms es mantenen invariables, tot i que també es poden pluralitzar. Per exemple: 

Avui vindran a sopar al restaurant els Bofarull i els Montcada (o els Bofarulls i els Montcades).
Vol estudiar la dinastia dels Borbó (o els Borbons).
Se subhasta una propietat que va ser dels Àustria (o els Àustries), una de les gran famílies de l'aristocràcia europea.

Cal tenir en compte, però, que generalment es mantenen invariables si la forma del cognom es pot confondre amb un altre cognom existent. Per exemple:

Avui vindran a sopar al restaurant els Sala i els Coma (millor que els Sales i els Comes).

 

Classificació

Categoria
Antroponímia
Abreviacions