Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1722/3

Títol

'Per a això estem' o 'Per a això hi som'? 

'Estem per informar-vos' o 'Hi som per informar-vos'? 

Resposta

En una oració com Hi som per informar-vos no és adequat l'ús del verb estar, perquè, en català, aquesta expressió en què hi ha idea de finalitat, i no tant de localització, es construeix amb el verb ser-hi i no amb estar. Per tant, no és adequat Estem per informar-vos. Altres exemples: 

Per a això hi som (i no Per a això estem).
Per a aquestes coses hi soc (i no Per a aquestes coses estic).
Hi soc per ajudar-te (i no Estic per ajudar-te).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions