Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7838/1

Títol

'anar a per' o 'anar per'? 

Com es diu 'ir a por' en català? 

'venir a per' o 'venir per'? 

Resposta

Els verbs anar i venir amb un complement format per la preposició per i un sintagma nominal equivalen a anar a buscar i venir a buscar. Per exemple:

Vinc per la safata de pastes que tinc encarregada.
Van anar al magatzem per més peces metàl·liques
.

Amb aquest significat, en certs parlars també s'usen les expressions anar a per venir a per, que són pròpies dels registres col·loquials.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions