Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7908/1

Títol

Pronúncia d'alguns mots en nord-occidental i valencià 

Resposta

En la majoria de parlars occidentals, en general, les vocals e oberta i o oberta són tancades en posició àtona. La resta de vocals mantenen el timbre en aquesta posició.

En nord-occidental i en els parlars valencians, també és habitual pronunciar a en comptes de e la síl·laba inicial acabada en consonant, especialment en paraules començades per en-, em- i es- (encetar, entendre, embut, embrutar, escoltar, espenta) i en d'altres com llençol i sencer.

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions