Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4204/3

Títol

'fotòlit' o 'fotolit'? 

Resposta

La forma fotolit, que s'escriu sense accent i, per tant, és aguda, designa el clixé impressionat per insolar o passar a la planxa en el sistema òfset. 

Classificació

Categoria
Ortografia
Fonètica i prosòdia
Abreviacions