Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7418/3

Títol

És correcte 'a dia d'avui' en català? 

Com es diu 'a día de hoy' en català? 

Resposta

Per expressar el significat d''actualment, en l'època present', en lloc de l'expressió a dia d'avui es poden fer servir les expressions següents, segons el context:

avui
avui dia
avui en dia
en el dia d'avui
actualment
ara per ara
ara com ara

Per exemple:

Avui dia gairebé ningú no escriu missatges de text.
L'empresa actualment 
és líder en el sector.
Ara per ara no toca tornar a plantejar la qüestió.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions