Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1852/3

Títol

'a tothora' o 'a tota hora'? 

Resposta

Amb el significat de 'a cada moment, sempre, a qualsevol hora', es pot utilitzar l'adverbi tothora o bé les locucions sinònimes a tota hora i a totes hores, però no a tothora. Per exemple:

Des d'aquell dia que penso en ella tothora.
En aquell restaurant hi ha cua a tota hora.
Em persegueix a totes hores.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions