Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2384/4

Títol

Apostrofació davant de cometes 

Apostrofació davant de citacions, eslògans i col·leccions 

Resposta

Els articles definits el i la i la preposició de s'apostrofen davant d'una paraula o fragment escrit entre cometes sempre que calgui segons les normes que regulen l'apostrofació. Així, per exemple, es fa servir l'apòstrof en casos com els següents:

 • Les citacions:

  El director va qualificar aquell fet d'"únic".
  El conseller ha parlat d'"el fracàs de la reforma laboral".
 • Els eslògans utilitzats com a títols de campanyes o activitats similars, que s'escriuen entre cometes i només amb la inicial del primer mot amb majúscula:

  Al web d'"En català, també és de llei" trobareu informació sobre l'ús del català en l'àmbit de la justícia.
 • Els títols de col·leccions de llibres, de discos o de pel·lícules, que s'escriuen entre cometes i amb la inicial de tots els mots significatius amb majúscula. Si la denominació del títol de la col·lecció inclou l'article definit, aquest s'escriu amb majúscula i no es contreu amb la preposició de, sinó que s'apostrofa:

  Els llibres d'"El Club de la Ciència" combinen aventures i coneixement del medi.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions