Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6791/2

Títol

'tres cops a l'any' o 'tres cops l'any'? 

Expressions de freqüència 

Resposta

Les expressions que indiquen freqüència o periodicitat poden ser introduïdes per la preposició a o poden anar sense preposició. Per exemple:

Li paguen tres euros a l'hora o Li paguen tres euros l'hora.
Treballa vint hores a la setmana o Treballa vint hores la setmana.
Podem triar dues festes a l'any o Podem triar dues festes l'any

En aquests casos, l'expressió de temps també pot anar precedida de la preposició per o de l'adjectiu cada. Per exemple: 

Li paguen tres euros per hora.
Treballa vint hores cada setmana.
Podem triar dues festes cada any.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions