Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6724/3

Títol

'caure a terra' o 'caure al terra'? 

'tirar a terra' o 'tirar al terra'? 

Resposta

caure a terra  
tirar a terra  

En català, per expressar la idea de moviment fins al contacte amb el paviment, es fa servir la construcció a terra quan va precedida de verbs que tenen un valor direccional, com ara caure, tirar o llançar, anar-se'n, arribar, etc. 

No és adequat, doncs, l'ús d'aquestes construccions amb l'article (és a dir, al terra). Per exemple:

El noi anava despistat i va caure a terra. 
L'edifici se'n va anar a terra.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions