Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7712/4

Títol

Preposició 'a' + 'qui' en funció de complement directe 

'Castigarà a qui copiï' o 'Castigarà qui copiï'? 

Nova gramàtica 

Resposta

En general, el pronom relatiu qui en funció de complement directe va introduït per la preposició a:

1. En oracions relatives adjectives (les que tenen un antecedent explícit), el pronom qui sempre va precedit de la preposició a. Per exemple:

El meu germà, a qui tothom ajudava, era considerat un gran home.
Coneix l'escriptor a qui van premiar.

2. En oracions relatives substantives (les que no tenen un antecedent explícit), és opcional introduir el pronom relatiu qui amb la preposició a. Per exemple:

La mestra castigarà (a) qui copiï en els exàmens.

Cal tenir en compte, però, que quan l'oració de relatiu depèn de verbs psicològics del tipus d'obsessionar o sorprendre el pronom qui ha d'anar precedit de la preposició a. Per exemple:

La notícia ha sorprès a qui menys em pensava.

També duu la preposició a quan l'oració de relatiu apareix dislocada. Per exemple:

A qui copiï en els exàmens la mestra el castigarà.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions