Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7469/2

Títol

Construccions absolutes de participi 

'arribats a aquest punt...', 'dit això...', etc. 

Resposta

Els participis es poden fer servir d'una manera aïllada, amb valor absolut, per indicar que un procés ha finalitzat i, per tant, no fan referència a accions que no han acabat. Per exemple:

Arreglat el teulat, van decidir pintar la paret.
Dit això, només falta agrair-vos l'interès demostrat.
Passats uns segons, es va sentir l'explosió i l'edifici es va ensorrar.

A banda de valor temporal d'anterioritat, aquestes construccions de participi també poden tenir un valor causal, condicional o concessiu. Per exemple:

Vist el teu interès, un altre dia que hi anem t'avisarem ('com que veiem que hi tens interès...').

Aquests participis solen aparèixer a principi de frase (tot i que també és possible trobar-los al final o al mig de l'oració) i concorden amb l'element que els segueix. De vegades, es reforcen amb les expressions un cop o una vegada. Per exemple:

Un cop arribats a aquest punt, toca fer un exercici d'autocrítica.
Una vegada analitzades les característiques de l'edifici, els experts van optar per entrar-hi per darrere.
Valia més tocar el dos, vist el panorama...

Finalment, cal destacar que es fa un ús molt habitual d'aquest participi en textos amb una limitació d'espai, com ara titulars de premsa o rètols. Per exemple:

Detingut l'autor del robatori a la Llagosta.
Prorrogat fins al 16 de febrer.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions