Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6763/3

Títol

'a sobre de la taula' o 'sobre la taula'? 

Preposicions locatives 

Resposta

Les preposicions locatives poden introduir un complement amb la preposició de o sense, tot i que en uns casos (daltdinsdintre...) és més habitual l'ús d'aquesta preposició de que en un altres (rere, sobre, sota vora). Per exemple:

Les nenes són sobre el banc (o sobre del banc).
Les monedes són dins de la bossa (o dins la bossa).

Aquestes preposicions, tret de lluny, poden anar precedides de la preposició a. Per exemple:

Deixa el llibre (a) damunt la taula
L'estació de tren no és lluny de casa.

Ara bé, les preposicions sobre, sota, vora i prop, si no duen explícit el complement necessiten obligatòriament la preposició a. Per exemple:

El meu germà viu molt a prop.
S'ha comprat un apartament nou i té el mar molt a la vora (cal notar que amb la preposició a el mot vora necessita l'article: a la vora).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions