Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1864/3

Títol

'com' o 'com ara'? 

Ús de la partícula 'com' per indicar exemples 

Nova gramàtica 

Resposta

L'ús de l'adverbi com per indicar exemples és adequat. Per exemple:

Poesies com aquesta mostren el pensament de la fi de segle.
Hi ha problemes d'interès comú, com la crisi econòmica i la contaminació atmosfèrica.

Per qüestions de claredat expressiva, hi ha contextos en què l'adverbi com sovint s'utilitza reforçat amb altres elements: com ara, com és (o com són) o com és ara. Per exemple:

Hi ha una exposició d'un gran pintor català, com ara / com és ara / com és Miró.

Hi ha una exposició de grans pintors catalans, com són Miró, Dalí, etc.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions