Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2437/3

Títol

'a taula' o 'a la taula'? 

Resposta

a taula loc.
a la taula loc.

Aquesta expressió es construeix generalment sense article, a taula, especialment relacionada amb la idea de 'menjar' o 'àpat'. Per exemple:

El majordom no sabia servir a taula.
Aquell dia érem dotze a taula.
A les tres vam seure a taula.

Cal no confondre aquest ús amb l'ús que indica mera localització, cas en què se sol fer servir l'article: a la taula. Per exemple:

Les claus són a la taula.
El got ha deixat una marca a la taula.
Va recolzar el colze a la taula.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions