Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7787/1

Títol

'a vegades' o 'de vegades'? 

Resposta

Per expressar 'algunes vegades', es poden fer servir les locucions a vegades o de vegades, indistintament. Per exemple:

A vegades, tens molt geni.
No t'entenc, de vegades!
A vegades, els ocells fan caguerades
.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions