Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4014/4

Títol

'a canvi' o 'en canvi'? 

loc.

Resposta

Per expressar el sentit de 'contràriament', podem fer servir la locució en canvi. Per exemple:

Vaig arribar a l'hora. Ella, en canvi, va arribar tard.

Aquesta locució també té el sentit de 'en compensació'. Per exemple:

Sempre l'estàs consentint i ell no et dona res en canvi.

Ara bé, amb aquest mateix sentit, 'en compensació', també hi ha la locució a canvi (i en canvi de o a canvi de). Aquestes locucions no tenen el sentit de 'contràriament'. Per exemple:

Sempre l'estàs consentint i ell no et dona res a canvi.
Ens ha deixat el seu cotxe a canvi d'un bon dinar.
En canvi del llibre que m'ha donat, jo li he regalat un disc
.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions