Resultats de la cerca criteris: 40

1. Equivalències castellà - català. premoriencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
premoriencia f-premoriència f Mort d'una persona anterior a la d'una altra persona que li havia fet transmissió de drets en testament. [...]
2. Equivalències castellà - català. prevaricar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prevaricar v intr-prevaricar v intr Un càrrec públic o un funcionari, desviar-se del seu deure i no fer la tasca que li és encomanada. [...]
3. Equivalències castellà - català. restituir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
restituir v tr - restituir / retornar v tr Donar de nou a algú una cosa que era seva i li havia estat presa. [...]
4. Equivalències castellà - català. exhorto m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
exhorto m - exhort m Comunicació d'un jutge o un tribunal a un altre de la mateixa categoria en què li demana que ordeni practicar alguna diligència. [...]
5. Equivalències castellà - català. factura pro forma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
factura pro forma f - factura proforma / proforma f Document amb què un venedor notifica per endavant el cost d'una comanda al comprador, però que no li n'exigeix el pagament. [...]
6. Equivalències castellà - català. imputar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
imputar v tr - imputar v tr Considerar que algú és culpable d'un delicte, d'una falta, etc., i fer pública aquesta consideració. CA: Al Sr. A li imputen un desfalc. Està imputat en un delicte d'homicidi. [...]
7. Documentació administrativa. El saluda. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de la Comissió Universal Saluda la senyora Carla Riera i Puiggener i li agraeix sincerament la tramesa del llibre Diccionari de gestió empresarial, i la felicita cordialment per aquest excel·lent treball. Llibert Ferrer i Sunyol es complau a expressar-li el testimoniatge de [...]
8. Equivalències castellà - català. a su ruego loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
a su ruego loc - a petició seva / a precs seus loc Expressió que indica que una actuació la fa algú en nom d'una altra persona si aquesta li ho ha demanat. CA: Quan el testador no pugui signar, ho farà a petició seva (o a precs seus) una altra persona. [...]
9. Documentació administrativa. El saluda. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera El president de la Comissió Universal Saluda la senyora Carla Riera i Puiggener i li agraeix sincerament la tramesa del llibre Diccio- nari de gestió empresarial , i la felicita cordialment per aquest excel·lent treball. Llibert Ferrer i Sunyol es complau a expressar-li el testimoniatge [...]
10. Equivalències castellà - català. gravamen m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
gravamen m - gravamen m Diferència entre el que ha demanat una part i el que se li ha concedit en la resolució judicial, i que fonamenta un recurs. ES: Solicitud de alzamiento de gravamen. En dicha sentencia se crea un gravamen irreparable. CA: Sol·licitud d'alça de gravamen. En aquesta sentència [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>