Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7320/2Darrera versió: 07.10.2022

Títol

Com es diu poner de relieve en català? 

Es pot dir posar de relleu en català? 

Resposta

En català, quan es vol indicar el significat 'fer ressortir', 'destacar', cal fer servir l'expressió posar en relleu, i no posar de relleu. Per exemple:

L'entrenador va voler posar en relleu l'esforç de cada jugador de l'equip.
Els veïns van posar en relleu que el president de la comunitat no havia fet res durant aquell any.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions