Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5892/5

Títol

Exemple de carta de recomanació bibliogràfica 

Resposta

Servei de Recursos Lingüístics
Àrea de Documentació
Direcció General de Política Lingüística
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8
08001 BarcelonaSr. Andreu Cervera i Puig
C. Sepúlveda, 57, 3r 2a
08015 BarcelonaSenyor,

En resposta a la vostra carta del 8 de gener, en primer lloc, em plau felicitar-vos per l'interès que demostreu per la llengua catalana.

Pel que fa a obres de consulta sobre l'ús de les majúscules i les minúscules, us recomanem l'opuscle Majúscules i minúscules, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que podeu consultar per mitjà del cercador de l'Optimot, a l'adreça d'Internet http://www.gencat.cat/optimot.

Espero que pugueu resoldre els vostres dubtes i aprofito l'ocasió per saludar-vos atentament.Maria Codina Valls
Cap de l'Àrea de Documentació

Barcelona, 28 de febrer de 2002
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions