Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6872/2

Títol

'bo i pujant amb l'ascensor' o 'pujant amb l'ascensor'? 

'bo i' + gerundi 

Nova gramàtica 

Resposta

La construcció bo i + gerundi es fa servir per donar més rellevància al valor de simultaneïtat que expressa el gerundi respecte del verb principal. Per exemple:

Bo i esperant que pugueu assistir a l'acte, rebeu una salutació cordial.
N'hem parlat bo i pujant amb l'ascensor.

Una altra manera de reforçar el valor de simultaneïtat és anteposant el quantificador tot al gerundi. Per exemple:

Tot esperant que pugueu assistir a l'acte, rebeu una salutació cordial.
N'hem parlat tot pujant amb l'ascensor.

També es pot remarcar el valor progressiu del gerundi amb la repetició del mateix gerundi. Per exemple:

Passejant passejant, va passar tota la tarda fora de casa.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions