Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6779/2

Títol

punts suspensius (signes de puntuació) 

Resposta

Els punts suspensius (...) són tres punts que assenyalen la interrupció d'un enunciat. S'escriuen sense deixar cap espai després de la paraula que els precedeix i es deixa un espai abans del mot següent. No s'han d'escriure més de tres punts i no s'ha de deixar cap espai entre ells.

Els usos principals dels punts suspensius són els següents:

1.    Al final d'una enumeració indiquen que pot restar incompleta. Per exemple:

Hi havia taules, cadires, armaris, cartipassos...

2.    Indiquen que es deixa un pensament inacabat. Exemple:

Tu creus que...? A mi em sembla que no.

3.    Indiquen dubte o temor. Per exemple:

És que avui..., mmm..., justament...

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació
Abreviacions