Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7887/1Darrera versió: 05.03.2019

Títol

'en favor de' o 'a favor de'? 

Resposta

La locució a favor de o en favor de significa 'en benefici, en utilitat, en defensa, etc., de'. Per exemple:

La Virgínia havia parlat a favor de l'alumne que va ser expedientat.
Va esmentar els motius en favor de la restauració del castell.

En canvi, quan es vol expressar el sentit de 'gaudir del seu favor', es fa servir la locució estar en favor d'algú, que només es pot construir amb la preposició en. Per exemple:

Aquell entrenador estava en favor del president, malgrat els mals resultats de l'equip.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions