Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7232/4

Títol

Com es diu quien la sigue la consigue en català? 

Resposta

El refrany castellà quien la sigue la consigue es fa servir per posar èmfasi en la necessitat de ser perseverant o insistent a l'hora d'assolir un objectiu. En alguns contextos, en català es poden fer servir els refranys següents:

Qui cerca, troba.
Qui bé busca, bé troba. 

En altres contextos, també hi ha expressions que poden expressar una idea similar, com ara sortir-se amb la seva, no deixar (alguna cosa) de la mà, reblar el clau, etc. Per exemple: 

No ha parat fins que no s'ha sortit amb la seva.
No deixa el projecte de la mà. És molt tenaç.
Va estar reblant el clau fins que va convèncer tothom.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions