Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1690/4Darrera versió: 11.08.2017

Títol

amenaçar (règim verbal) 

Resposta

El verb amenaçar és transitiu, és a dir, porta complement directe: Aquests núvols amenacen pluja. Però, a més a més, pot regir complements introduïts per les preposicions amb o de o la conjunció que seguida d'una oració. Exemples:

El va amenaçar amb una arma blanca.
La van amenaçar amb l'expulsió.
Els balcons amenaçaven de caure.
Els amenacen que els faran fora del pis si no paguen el lloguer

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions