Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1687/4Darrera versió: 16.08.2017

Títol

delegar (règim verbal) 

Resposta

El verb delegar és transitiu, és a dir, porta complement directe i pot tenir altres complements. Amb el significat de 'qui té poder o autoritat per fer alguna cosa, encarregar a algú de fer-la per ell', es delega una persona perquè faci alguna cosa. Per exemple:

La directora va delegar el tècnic per fer l'estudi.
L'equip pedagògic delega el cap d'estudis perquè el representi a la reunió.

Amb el significat de 'donar poder, facultat, per fer alguna cosa', es delega alguna cosa a algú. Per exemple:

El director va delegar les seves competències abans de començar el viatge.
Han delegat la responsabilitat al vicerector.

El diaca ha delegat la seva representació en un canonge.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions