Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7610/2Darrera versió: 22.08.2017

Títol

instigar (règim verbal) 

Resposta

El verb instigar és transitiu, és a dir, regeix un complement directe de persona, seguit d'un altre complement, que pot ser introduït per la preposició a davant d'infinitiu o la conjunció que seguida d'una oració. Per exemple: 

Va instigar els assistents que boicotegessin la reunió.
El va instigar a cometre el robatori.

Algunes oracions es poden presentar sense complement directe. En aquests casos cal tenir en compte que el complement que regeix el verb instigar ha d'anar introduït per la preposició a, és a dir, l'estructura és 'instigar a una cosa'. Per exemple: 

Aquell jove tenia tendència a instigar a la rebel·lió.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions