Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3782/5Darrera versió: 23.08.2017

Títol

ratificar (règim verbal) 

Resposta

El verb ratificar significa 'confirmar (alguna cosa que s'ha dit o fet), fer-la valedora'. Per exemple:

El parlament ha ratificat els resultats del referèndum.

Amb aquest mateix significat, el verb ratificar pot tenir un ús intransitiu pronominal. Per exemple:

La part actora es va ratificar en la demanda presentada.

 

El verb ratificar es pot usar amb el significat de 'confirmar una persona en el càrrec que té'. En aquest cas regeix un complement introduït per la preposició en o bé com a. Per exemple: 

El van ratificar en el seu càrrec de secretari.
Van ratificar Maria Peris com a directora.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions