Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3891/3Darrera versió: 31.08.2017

Títol

'L'interessa' o 'Li interessa'? 

interessar (règim verbal) 

Resposta

Amb el significat de 'suscitar interès a algú', generalment el verb interessar és intransitiu, és a dir, porta un complement indirecte. Per exemple:

Això no interessa a l'auditori.
Li interessa veure els pisos.
A aquestes noies no els interessa el futbol.

Ara bé, també és possible que el verb interessar, quan té aquest significat, sigui transitiu, és a dir, que porti un complement directe. Per exemple:

Això no interessa l'auditori.
L'interessa veure els pisos / 
La interessa veure els pisos.
A aquestes noies no les interessa el futbol.

L'ús transitiu o intransitiu d'aquest verb no implica diferències de significat.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions