Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1763/4Darrera versió: 22.08.2017

Títol

'participar a' o 'participar en'? 

participar (règim verbal) 

Resposta

El verb participar regeix la preposició en quan té el significat de 'tenir o prendre part en alguna cosa'. Per exemple:

Si voleu participar en el programa cal que ens envieu un correu electrònic.
Tothom ha participat en l'organització de l'acte.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions