Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1658/3Darrera versió: 23.08.2017

Títol

'advertir-lo' o 'advertir-li'? 

advertir (règim verbal) 

Resposta

El verb advertir amb el significat d''avisar' pot funcionar de dues maneres diferents:

  1. 'advertir algú d'alguna cosa': Convé advertir el noi del perill que corre.
  2. 'advertir a algú alguna cosa': Convé advertir al noi el perill que corre.

Així doncs, per substituir el complement que representa la persona avisada, cal fer servir un pronom de complement directe o un de complement indirecte segons l'estructura utilitzada:

  1. Convé advertir-lo del perill que corre (-lo és el complement directe).
  2. Convé advertir-li el perill que corre (-li és el complement indirecte).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions