Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1724/3Darrera versió: 08.09.2021

Títol

Règim verbal de excusar 

excusar o excusar-se

Resposta

excusar l'absència v. tr.
excusar algú v. tr.
excusar-se v. pron.

El verb excusar es fa servir, entre altres coses, per disculpar-se per haver fet o per no haver fet alguna cosa. Amb aquest significat, però, es pot utilitzar de maneres diferents:

1. Pot ser transitiu i anar acompanyat d'un complement directe no humà, i aleshores té el significat de 'no tenir en compte una negligència, una errada, una falta'. Per tant, el complement directe en aquest cas sempre serà la falta en qüestió. Per exemple: Excuseu la meva tardança, Excuseu la meva absència (i no Excuseu la meva assistència).

2. Pot ser transitiu i anar acompanyat d'un complement directe humà, i aleshores significa 'al·legar a favor d'algú motius que atenuen allò que se li retreu, justificar-l'en'. Per exemple: Excusa'm del retard davant dels teus pares, si us plau;

3. Pot ser pronominal, i aleshores el significat es correspon amb el significat anterior. Per exemple: El senyor Vila s'ha excusat d'assistir a la reunió.

Així, si algú vol disculpar-se perquè no assistirà a un acte, ho pot expressar de qualsevol d'aquestes tres maneres:

Excuseu la meva absència a l'acte.
Voldria que m'excuséssiu de no assistir a l'acte.
M'excuso d'assistir a l'acte.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions