Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7817/1

Títol

L'adverbi relatiu 'on' amb llocs figurats 

Nova gramàtica 

Resposta

En oracions relatives es pot fer servir l'adverbi on per fer referència a llocs. Per exemple:

Vam agafar el mateix camí per on havíem passat.
Ho havia deixat on ja m'imaginava.

Ara bé, aquest adverbi no se sol usar quan el lloc a què es refereix és metafòric o figurat, ni tampoc amb valor temporal. En aquests casos, els pronoms relatius més habituals són en què i en el qual (la qual, els quals, les quals). Per exemple:

Hi ha situacions en què / en les quals els nens pateixen molt (millor que on els nens pateixen molt).
Si els camions fossin més lleugers, la velocitat a la qual podrien arribar no seria la mateixa (millor que on podrien arribar no seria la mateixa).
Eren uns anys en què / en els quals la gent passava gana (millor que on la gent passava gana).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions