Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6262/2

Títol

Accents diacrítics: 'món' o 'mon'? 

Resposta

Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de món i mon.

S'escriu món amb el significat de 'conjunt de totes les coses creades; la Terra': córrer món, la fi del món (però mons diferents, rodamon, almon...).

S'escriu mon amb el significat d''el meu': mon pare i mon oncle.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions