Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6147/4

Títol

Pseudoderivats o falsos derivats 

Pseudoderivats: 'o' o 'u'?, 'b' o 'v'? 

Resposta

Els pseudoderivats o falsos derivats són mots que no s'escriuen com la resta de mots de la seva mateixa família, ja que provenen directament del llatí i no de mots catalans. És per això que són paraules de tipus culte.

Cal tenir present la pseudoderivació per recordar la grafia d'alguns mots que presenten dubte amb les parelles o/u o b/v. Per exemple, de la paraula catalana boca fem els derivats catalans boqueta o bocassa; en canvi, el mot bucal, que semblaria un derivat de boca, prové directament del llatí buccalis, i és per això que s'escriu amb una u i no amb una o.

Aquesta llista recull els pseudoderivats més habituals de la parella o/u:

 • boca: bucal (però bocassa, boqueta)
 • córrer: concurrència, ocurrència (però concórrer)
 • doble: duplicar, duplicitat (però doblar)
 • do: dulcificar, edulcorar (però endolçir)
 • home: hu, humanisme (però homenàs, homenot)
 • jove: juvenil (però jovent, joventut)
 • moc: mucosa (substantiu), mucositat (però mocar, mocós)
 • món: mundial, tercermundista (però rodamon)
 • nodrir: nutrició, nutrient, nutritiu (però nodriment)
 • ortiga: urticària (però ortigosa)
 • ploma: plumífer (però plomall, plomatge)
 • pols (masculí): pulsació, pulsió (però polsar, polsera)
 • pols (femení): expulsar, expulsió (però espolsar, polseguera)
 • sorgir: insurgent (però ressorgir)
 • títol: titulació, titular (però subtítol, titolet)
 • volcà: vulcanisme, vulcanòleg (però volcànic)

I aquesta llista recull els pseudoderivats més habituals de la parella b/v:

 • calb: calvície (però calbejar, calbesa)
 • cervell: cerebel, cerebral (però cervellera)
 • corb: curvatura, curvilini (però corba, corbat)
 • llavi: labial, labialitzar (però llaviejar)
 • lliure: liberal, liberalisme, liberalitzar (però lliurement)
 • moure: automòbil,bil, mobilitzar (però movible, moviment)
 • vol: nebulós, nebulositat (però ennuvolat, nuvolada)
 • provar: improbable, probabilitat, probable (però aprovar, provable)

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions