Resultats de la cerca criteris: 82

1. Equivalències castellà - català. previo -a adj [anteposat]  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
previo -a adj [anteposat] - previ prèvia adj / després de loc Dit del tràmit que s'ha de fer abans perquè es pugui donar una situació. ES: Llegar sin previo aviso. Se puede acceder a las ayudas previa presentación de los documentos. Se le entrega previa presentación del carnet. CA: Arribar sense [...]
2. Equivalències castellà - català. solicitud f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
solicitud f - sol·licitud f Acció de sol·licitar; document amb el qual se sol·licita una cosa. [...]
3. Equivalències castellà - català. divorciarse v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
divorciarse v intr - divorciar-se v intr Les persones que formen un matrimoni, separar- se per mitjà del divorci. [...]
4. Equivalències castellà - català. litispendencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
litispendencia f - litispendència f Estat d'un plet en tramitació a l'espera que se'n dicti sentència definitiva. [...]
5. Equivalències castellà - català. gravamen m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
gravamen m - gravamen m Diferència entre el que ha demanat una part i el que se li ha concedit en la resolució judicial, i que fonamenta un recurs. ES: Solicitud de alzamiento de gravamen. En dicha sentencia se crea un gravamen irreparable. CA: Sol·licitud d'alça de gravamen. En aquesta sentència [...]
6. Equivalències castellà - català. quiebra f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
quiebra f - bancarrota / fallida / insolvència definitiva f Situació d'una entitat que no pot pagar allò que deu a causa d'una insuficiència de recursos econòmics. NOTA: Se sol aplicar a empreses i organismes anàlegs; en el cas de persones, se sol usar el terme insolvència. CA: Fallida culpable [...]
7. Equivalències castellà - català. bien mueble m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien mueble m-bé moble / bé movent m Bé que no té una situació fixa i que pot traslladar- se d'una banda a una altra. [...]
8. Equivalències castellà - català. estar y pasar por v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estar y pasar por v intr - ajustar-se a / atenir-se a / sotmetre's a v intr En un conflicte, renunciar a la iniciativa pròpia i actuar segons indica un contracte, un jutge, un tribunal arbitral, etc. ES: Hay que estar y pasar por el reglamento. Las partes se condenan a estar y pasar por un [...]
9. Equivalències castellà - català. concesión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concesión f - concessió f Autorització legal per fer una obra o dur a terme una explotació. NOTA: Quan es tracta d'una autorització administrativa, també se'n pot dir llicència. [...]
10. Documentació administrativa. La invitació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura que cal seguir per a la signatura és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms Atès que qui signa un ofici ho fa en virtut del càrrec que ocupa, se situa en primer lloc la designació del càrrec, acte seguit se signa i el nom i els cognoms apareixen en darrer lloc, en aposició [...]
Pàgines  1 / 9 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>