Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

comunicar

v. tr. [LC] [AD] Donar a conèixer (alguna cosa) a algú. Us comunicaré les notes que tinc sobre aquest tema. Comunicar un secret, una notícia, els pensaments, els seus projectes, a algú.
tr. [LC] Transmetre. L'arbre comunica el moviment a tota la màquina.
tr. [LC] per ext. Comunica la seva alegria a tothom que té a prop.
intr. pron. [LC] Propagar-se. El foc es comunicà a les cases del costat.
intr. [LC] Entrar en relació, en comerç d'idees, d'interessos, etc., amb algú. Encara que estiguem lluny l'un de l'altre, comunicarem per telèfon.
intr. pron. [LC] No li és permès de comunicar-se sinó amb l'advocat. Comunicar-se per carta.
intr. [LC] El telèfon al qual hom està trucant, tenir la línia ocupada. He trucat a l'Enric, però el telèfon comunicava tota l'estona.
intr. [LC] Algú, tenir la línia telefònica ocupada. La secretària sempre comunica.
intr. [LC] Estar en relació mitjançant un pas. El saló comunica amb la biblioteca per una porta secreta. Les dues cases comuniquen per una galeria. El canal de Suez fa comunicar el Mediterrani amb el mar Roig.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions